Liên hệ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
ISO 9001 - 2015
Địa Chỉ       : 123 Đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện Thoại :  84-650-3840166 / 84-650-3840177 
Fax             :  84-650-3840188
Email          :  phattrien@hcm.vnn.vn 
                     developmentco@vnn.vn                 
Website      :  www.phattrienco.com